כל התמונות בזכות רניו

הודעה משפטית
מונחים והגדרות

משתמש – כל גורם פרטי או משפטי אשר מבקר בנציגות האלקטרונית של חברת
RENEW (להלן: RENEW) ברשת האינטרנט.

אתר – נציגות אלקטרונית של חברת
RENEW ברשת האינטרנט (מכלול דפי אינטרנט בעלי עיצוב זהה ובאותו הנושא, הממוקמים מבחינת ניווט ופיזית באותו שרת האינטרנט).

קישור – תמונה גרפית או טקסט באתר אינטרנט או בהודעת דוא”ל, אשר מקשרים ומאפשרים לעבור למקומות אחרים ברשת האינטרנט; שורה במסמך
HTML המצביעה על קובץ אחר שעשוי להיות ממוקם באינטרנט וכוללת את הנתיב המלא (URL) אל קובץ זה.

פריים – רכיב של שפת
HTML מגרסה 3.0 ומעלה. הפריימים מאפשרים לחלק את דף האינטרנט למספר חלונות בלתי תלויים ולמקם בכל אחד מהם דף אינטרנט נפרד. המבנה מאפשר קישורים בין החלונות.

1. תנאי שימוש באתר זה
אתר זה מתוחזק על ידי חברת RENEW כשירות, אשר תנאי השימוש בו מפורטים להלן. בעצם השימוש באתר הינך מאשר את קבלתם של כל תנאי השירות ומסכים להם. במקרה שאינך מסכים לתנאי שימוש אלו, אנא אל תשתמש באתר זה. 
.מסחרי רשום בבעלות חברת אולגה שמיסט RENEW
אין להעתיק סימן מסחרי זה ו/וא להשתמש בו ללא הסכמה כתובה מראש מבעל הזכויות אובייקטים (אולגה שמיסט) אחרים של קניין רוחני (תעשייתי ), לרבות סימנים מסחריים, הינם הרכוש של בעליהם, וכדי להשתמש באובייקטים וסימנים מסחריים אלה גם יש צורך לקבל הסכמה כתובה מראש מבעליהם. עיצוב של האתר והמבנה שלו , יחד עם האלמנטים האחרים בו אשר מוגנים בהתאם לחוקי מדינת ישראל, אסורים לשכפול (העתקה, חיקוי) באופן מלא או חלקי לצורך יצירת אובייקטים חדשים של מידע או לכל מטרה אחרת המפרה את החוק. אין להעתיק תמונות, גרפיקה, מידע קולי או וידאו לפרסום באתרי אינטרנט אחרים או להפצה באמצעות יצירת עותקים על נייר או המשתמש רשאי להוריד למחשב האישי שלו העתק אחד של עמודים. מדיה מגנטית ללא הרשאה בכתב מ או חומרים הנמצאים באתר זה למטרות שימוש אישי, פנימי ולא מסחרי, בתנאי שהמשתמש לא ישנה באופן כלשהו את החומרים שהועתקו, לא ישתמש בהם בעבודה אירת, לא ישנה או ימחק כל הודעה על זכויות יוצרים או כל מידע אחר אודות קניין רוחני. זכות זו להורדה חד פעמית ולשימוש במידע מאתר זה על-ידי המשתמש לא ניתן. אולגה שמיסט רשאית להפסיק את פעולתה או לבטל אותה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש בפריימים באתר כולו או בכל חלק ממנו לאחר קבלת דרישה בכתב מ המשתמשים חייבים שלא לפרסם באתר זה כל חומרימ המוגנים בחוק זכויות יוצרים ללא אישור מפורש מטעם בעל הזכויות, הסימן המסחרי או זכות קניינית אחרת אולגה שמיסט. משתמש שיפרסם חומר כזה יישא באחריות בלעדית על הפרת, אולגה שמיסט אינה מבקרת ואינה נושאת באחריות על המידע, הדפים. זכויות היוצרים וזכויות קניין עקב פעולה זו חומרים אחרים ועל תוכנות באתרים הכוללים קישורים אל אתר זה או מאתר זה אליהם. קישור לאתר זה או מאתר זה מאשרת או ממליצה על האתר המקושר או מצהירה כל הצהרות הנוגעות לדיוק, אלגה שמיסט- אינה מצביע על כך שאינה אולגה סמיסט לאיכות, לבטיחות או לכשירות המידע, הדפים, החומרים או הקישורים אלו. אולגה שמיסט בשום נסיבות שומרת לעצמה את הזכות להגביל קישורים. אחראית על השימוש באתרים המקושרים על ידי המשתמשים לאתר זה ככל שמאפשר החוק, והמשתמש נותן את הסכמתו למחוק או להשמיד כל קישור לאתר זה לאתר המידע, הדפים וחומרים הכלולים באתר זה או שניתו להורד מאתר זה. ואלגה שמיסט ללא כל ערבויות מצידה של ” מסופקים ”כפי שהם המידע
,הדפים וחומרים אחרי הכלולים באתר זה או שניתן להוריד מאתר זה.
אולגה שמיסט השימוש באתר זה מתבצע על אחריותו של המשתמש בלבד ועליו אינה ערבה לדיוק, להלימות או למלאות המידע, הדפים או החומרים. ייתכן שאתר זה לא ואינה אחראית על טעויות או השמטות אפשריות. יתאים להצגה בדפדפן אינטרנט מסוים או תוכנה אחרת של המשתמש לנקוט באמצעים בכדי שהדפים והחומרים האחרים לא יכילו וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות. אתר זה עשוי אינה ערבה לכך שהאתר יהיה זמין אולגה שמיסט. עשויה לעדכן או לשנות את המידע ללא הודעה אולגה שמיסט: לכלול מידע פג תוקף או לא מדויק בצורתו הנוכחית או ללא שינוי, וייתכן שטעינת האתר מדי פעם תיעצר, תהיה איטית או תיפסק לחלוטין. על עצמה כל ערבות או התחייבות לעדכן או לתקן את המידע הכלול באתר אינה לוקחת אולגה שמיסט. זה עושה זאת על אחריותו הפסד שחל כתוצאה מטעויות או השמטות בלתי נמנעות באתר זה, וכל משתמש העושה שימוש במידע הכלול באתר אנה אחראית על כל נזק או אולגה שמיסט. במקרה שליועץ יש אתר משלו הכולל מידע על מוצרים אינה אחראית על כל אי התאמה בין המידע על המוצרים שמסופק לצרכנים אולגה
. הרשמי עליו לדוג באופן עצמאי לעדכניות המידע על המוצרים והשירותים ועל התאמתו למידע,אולגה שמיסט ושירותים של וללקוחות על ידי היועצים לבין המידע המופיע באתר החבה.
שהתקבלו על סמך המידע המוצג באתר לא שותפיה ולא עובדיה אינם אחראים על השלכות של החלוט, אולגה שמיסט.
שהחוק החל אינה מתיר את החריגות הנ”ל, ולכן סעיף זה עשוי שלא לחול כלל על המשתמש או לחול באופן חלקי כל הפסדים , כולל הפסדים ישירים ,עקיפים או אחרים , הקשורים לשימוש באתר זה או כל אחר המקושר ממנו. ייתכן אינה אחראית כלפי המשתמש על RENEW ללא הגבלה, ערבויות סחירות או התאמה לשימוש מסוים. בשום נסיבות מסרבת באופן מוחלט לספק כל ערבויות הקשורות לאתר זה, כולל, אולגה שמיסט.
כל הזכויות זה שאינן מפורטות באופן מפורש במסמך זה הינן שמורות.
שינוי בתנאי שימוש באתר זה.
השימוש בחומרי האתר על ידי המשתמש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התנאים הקיימים ולהוסיף אולגה שמיסט. שינויים כאלו נכנסים לתוקף החל מרגע פרסומם באתר. לאחר שינוי התנאים אוטומטית מעיד על קבלתם תנאים חדשים.